[1]
A. Argüello Parra, “Educación, humanidades y opción decolonial”, RH, vol. 35, nº 1, p. 9–18, maio 2017.